Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan

Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
90
ISBN (tryck):
978-91-86559-03-8
ISBN (PDF):
978-91-86559-04-5
127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Bättre samhällsplanering är av strategisk betydelse för att långsiktigt minska samhällets resurs- och energiförbrukning och kan lägga grunden för långtgående utsläppsminskningar. Detta berör frågor om bland annat lokalisering av bebyggelse, energianvändning och behovet av transporter.

Boverket har i rapporten sammanställt många goda exempel om erfarenheter av och kunskap om hur man genom detaljplanering och översiktsplanering kan minska samhällets klimatpåverkan.

Sidansvarig: Publiceringsservice