Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mångfunktionella ytor

Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur

Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
90
ISBN (tryck):
978-91-86559-02-1
ISBN (PDF):
978-91-86559-01-4

Denna idé- och inspirationsskrift har tillkommit för att ge stöd och inspirera kommuner i deras arbete med att klimatanpassa befintlig bebyggd miljö.

Syftet med denna publikation är att öka medvetenheten och kunskapen kring värdet att inte hårdgöra mark och vidga synen på grönstrukturen, grönytorna, mellanrummen och friytorna i stad och tätort.

Tillbaka till toppen