På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mångfunktionella ytor

Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur

Mångfunktionella ytor
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
90
ISBN (tryck):
978-91-86559-02-1
ISBN (PDF):
978-91-86559-01-4
127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Denna idé- och inspirationsskrift har tillkommit för att ge stöd och inspirera kommuner i deras arbete med att klimatanpassa befintlig bebyggd miljö.

Syftet med denna publikation är att öka medvetenheten och kunskapen kring värdet att inte hårdgöra mark och vidga synen på grönstrukturen, grönytorna, mellanrummen och friytorna i stad och tätort.

Sidansvarig: Publikationsservice