Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag mars 2010

Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag mars 2010
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
6
ISBN (tryck):
saknas

BKN har under våren 2010 uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad 2010.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice