På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Låt staden grönska

Klimatanpassning genom grönstruktur

Låt staden grönska
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-86559-27-4
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

En stor utmaning i dag är hur den befintliga bebyggelsen ska hanteras vid klimatförändringar. En möjlighet är att arbeta med den befintliga bebyggelsens mellanrum och de gröna och blå strukturerna. Träd, grönområden, vattendrag och dammar kan både fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden.

Broschyren "Låt staden grönska" kan ge inspiration och fungera som vägvisare till beslutsfattare inom kommun och stat. 

Broschyren bygger på den idé- och inspirationsskrift som togs fram i miljömålsprojektet "Mångfunktionella ytor – klimatanpassning av befintlig byggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur".

Sidansvarig: Publikationsservice