Kommer du ihåg förra vintern?

Ny broschyr om takras för lantbrukare

Kommer du ihåg förra vintern?
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
6
ISBN (tryck):
978-91-86559-80-9
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Förra vintern rasade nästan 4 000 ekonomibyggnader på landsbygden. Boverket har regeringens uppdrag att öka kunskapen bland lantbrukarna om hur takras kan förebyggas.

”Kommer du ihåg förra vintern?”, heter den broschyr som Boverket tagit fram till landets lantbrukare.

Sidansvarig: Publikationsservice