Jämställdhet på dagordningen

Planera för ett tryggt och jämställt samhälle

Jämställdhet på dagordningen
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-86559-36-6
ISBN (PDF):
978-91-86559-37-3
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Planering ur ett jämställdhetsperspektiv leder till att stads- och tätortsmiljöer blir mer tillgängliga för både kvinnor och män. Med den här skriften vill Boverket inspirera till jämställdhetsarbete i samhällsplaneringen. Den handlar om hur du integrerar ett jämställdhetsperspektiv i din verksamhet.

Skriften har tagits fram inom regeringsuppdraget ”Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv”. Den är en av tre fristående skrifter som tillsammans tar ett grepp om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Skriften finns också på engelska.

Sidansvarig: Publikationsservice