På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö – Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

– resultat från projektet BETSI

Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
70
ISBN (tryck):
978-91-86342-54-8
ISBN (PDF):
978-91-86342-55-5


Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet. Särskilt fokus har lagts på att få fram underlag om skador och bristande underhåll, samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Denna rapport är en fördjupning av de resultat som kom fram i regeringsuppdraget BETSI som redovisades till regeringen i september 2009. Den innehåller en fördjupad utvärdering av riksdagens miljömål för god inomhusmiljö, med särskilt fokus på radon och ventilation. Boverket konstaterar att antalet radonsaneringar har ökat de senaste åren. I skolor, förskolor och flerbostadshus verkar målet vara på god väg att uppnås.

Huvudrapporten "Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." sammanfattar hela uppdraget och innehåller översiktliga resultat.

Tillbaka till toppen