Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för buller inomhus

– resultat från projektet BETSI

Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
148
ISBN (tryck):
978-91-86342-56-2
ISBN (PDF):
978-91-86342-57-9


Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet. Särskilt fokus har lagts på att få fram underlag om skador och bristande underhåll, samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Denna fördjupnings rapport innehåller resultat från Boverkets projekt BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö). Den innehåller en fördjupad utvärdering av riksdagens miljömål för buller, med särskilt fokus på buller som orsakas av våra byggnader.

Huvudrapporten "Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." sammanfattar hela uppdraget och innehåller översiktliga resultat.

Tillbaka till toppen