Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Flygbuller i planeringen

Handbok och allmänna råd

Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
67
ISBN (tryck):
978-91-86342-34-0
ISBN (PDF):
978-91-86342-35-7
Observera

De allmänna råden har upphört att gälla.

Boverkets handbok och allmänna råd ”Flygbuller i planeringen” tar upp lokalisering av nya bostäder i områden som berörs av flygbuller. Buller är en fråga som finns mellan ambitionen att skapa en tätare, mer effektiv och modern stadsmiljö som kan minska samhällets klimatpåverkan och behovet av att skapa en god boendemiljö.

Handboken är främst tänkt för kommunala handläggare och beslutsfattare som arbetar med lokaliseringsprövningar.

Till handboken finns ett faktaunderlag om flygbuller

Tillbaka till toppen