EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

- konsekvenser och behov av förändringar i det svenska regelverket

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
120
ISBN (tryck):
978-91-86559-33-5
ISBN (PDF):
978-91-86559-34-2
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

En redovisning av Boverkets regeringsuppdrag N2010/1474/E

Syftet med EU-direktivet är att främja en förbättrad energiprestanda i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet.
I Sverige har direktivet genomförts bland annat genom införandet av systemet med energideklarationer för byggnader samt genom förändringar i det svenska byggregelverket. Direktivet har nyligen arbetats om. Därför har Boverket på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag på vilka ytterligare förändringar som behöver göras i de svenska reglerna.

Delar av rapporten har tagits fram tillsammans med Statens energimyndighet och Swedac.

Sidansvarig: Publikationsservice