På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets uppsiktsrapport

planering och byggande under 2009

Boverkets uppsiktsrapport
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
98
ISBN (tryck):
978-91-86559-05-2
ISBN (PDF):
978-91-86559-06-9

I rapporten sammanfattar vi iakttagelser och analyser samt ger förslag utifrån arbetet med uppsikt respektive tillsyn över utvecklingen och tillämpningen inom planering och byggande under år 2009. Vi redovisar att det finns problem men också positiva utvecklingstrender och möjligheter när det gäller tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL).

Uppsiktsrapporten är den andra i sitt slag och utformad samt anpassad i tiden för att kunna användsa som ett informations- och beslutsunderlag för regeringen. Men den riktar sig också till länsstyrelser, kommuner och andra som är intresserade av utvecklingen på området.

Läs även PM Boverkets återrapportering av "Fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling".

Tillbaka till toppen