Boverket jobbar för dig

Boverket jobbar för dig
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-86559-55-7
ISBN (PDF):
978-91-86559-55-7

 Några av oss som jobbar på Boverket  berättar i broschyren "Boverket jobbar för dig" om vårt arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och känt för dig.

Vi hoppas att broschyren väcker din nyfikenhet. Du kan fortsätta att läsa mer om oss och vad vi gör på vår webbplats.

Sidansvarig: Publikationsservice