På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden 2010-2011

Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010

Bostadsmarknaden 2010-2011
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
69
ISBN (tryck):
978-91-86559-07-6
ISBN (PDF):
978-91-86559-08-3

Rapporten speglar bland annat kommunernas bedömningar av det aktuella läget på bostadsmarknaden. Förväntat bostadsbyggande och kommunernas arbete med boendeplanering belyses också, liksom insatser för särskilda grupper.

Kommuner som uppger att det är brist på bostäder i kommunen som helhet minskar för andra året i rad. Samtidigt ökar antalet kommuner som upplever ett överskott på bostäder. Försäljningarna av allmännyttiga lägenheter 2009 minskar jämfört med 2008 års nivå, men siffran är relativt hög i ett längre tidsperspektiv. Det är fortfarande Storstockholm som står för en övervägande del av antalet försäljningar. De flesta lägenheterna i Storstockholm säljs till bostadsrättsföreningar. Bostadsmarknadsenkäten 2010–2011 bygger på resultat från Boverkets och länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät. Kommunerna besvarade enkäten i januari 2010. Alla utom en kommun har besvarat årets enkät.

Sidansvarig: Publikationsservice