Bostadsanpassningsbidragen 2009

Bostadsanpassningsbidragen 2009
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-86559-35-9
ISBN (PDF):
978-91-86559-40-3

Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2009. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2010.

Sidansvarig: Publikationsservice