Boendekostnader och boendeutgifter - Sverige och Europa

Boendekostnader och boendeutgifter - Sverige och Europa
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
49
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86342-89-0

Denna rapport diskuterar och analyserar ett av regeringens mål inom området bostadspolitik, nämligen skäliga boendekostnader. Vi resonerar kring begreppet skäliga boendekostnader samt diskuterar skillnader  mellan boendekostnader och boendeutgifter. Vi redovisar även aktuella siffror över hushållens boendeekonomi i Sverige samt gör en jämförande studie med övriga Europa.

Sidansvarig: Publikationsservice