På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
118
ISBN (tryck):
978-91-86342-85-2
ISBN (PDF):
978-91-86342-86-9

Årsredovisningen för 2009 har en ny indelning av Boverkets verksamhet. Indelningen knyter an till den indelning som "Utredningen om Boverket" använde i sitt betänkande. Årsredovisningen inleds med bland annat " Året som gått" med korta beskrivningar av vad Boverket gjort under 2009.  Del två är en resultatredovisning angående våra olika verksamheter.  Del tre innehåller en beskrivning av de regeringsuppdrag som Boverket avslutade eller arbetade med under 2009. Del fyra är den finansiella redovisningen som består av resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Del fem innehåller bilagor om bland annat de publikationer som kom ut 2009 samt en förteckning över besvarade remisser.

Tillbaka till toppen