Uppsikt enligt plan- och bygglagen

Utvecklingen i landet inom plan- och byggnadsväsendet år 2008

Uppsikt enligt plan- och bygglagen
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
56
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-93-7

Denna uppsiktsrapport är ett första steg i ett utvecklingsarbete där Boverket årligen redovisar aktuella tendenser inom plan- och byggområdet i landet.

Sidansvarig: Publikationsservice