Ungdomars boende - Lägesrapport 2009

Ungdomars boende - Lägesrapport 2009
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-86342-21-0
ISBN (PDF):
978-91-86342-22-7

Hur bor unga idag – och hur kan boendet och den omgivande miljön påverka ungdomars framtida möjligheter? Boverket har fått i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av ungdomars boendevillkor och i denna rapport redogör vi för indikatorer som rör bland annat boendeform, trivsel, störningar, kostnader och tillgång på bostäder.

Resultatet visar skillnader mellan ungdomar med olika bakgrund, ålder och kön. Sju av de åtta indikatorerna har identifierats tidigare i samarbete med Ungdomsstyrelsen och presenterats för åren 2006 och 2007.

Rapporten innehåller information som kan vara värdefull för myndigheter, samhällsplanerare och företag i bygg- och fastighetsbranscherna.

Sidansvarig: Publikationsservice