Professionell renovering i SABO-företag

Professionell renovering i SABO-företag
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
101
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-77-7

I den här rapporten redovisar SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, ett större projekt – Professionell renovering – vars syfte var att uppmärksamma arbetsmarknadens parter, materialtillverkare, produktutvecklare och enskilda entreprenörer på den förändring som nu måste ske på kort tid.

Sidansvarig: Publikationsservice