Planeringsportalen

- slutrapport

Planeringsportalen
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
102
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86342-62-3

Boverket har i samverkan med andra myndigheter, IT-företag och forskare drivit ett projekt för att utveckla Planeringsportalen. Med hjälp av portalen ska företag, kommuner, andra myndigheter, organisationer och enskilda personer kunna söka efter, titta på och hämta sådan geografisk information som är relevant för samhällsbyggande och planering.
Denna rapport sammanfattar projektets resultat.

Sidansvarig: Publikationsservice