Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna

Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
saknas

Finanskrisen har satt fokus på bolånemarknaderna och deras brister. Med utgångspunkt från marknadernas funktionssätt i ett mikroorienterat perspektiv föreslår BKN fördjupat utredningsarbete inom tre områden:

  1. Marknadernas funktionssätt med utgångspunkt från hur incitaments- och informationsasymmetrier liksom transaktionskostnader påverkar marknadsresultatet.
  2. Förutsättningarna för nya typer av aktörer som ömsesidiga kredit- och garantiinstitut att etablera sig på bolånemarknaden.
  3. Förutsättningar för att hantera prisrisker på bostadsmarknaderna.

BKN pekar också på behovet av att kunna anpassa BKN:s garantiprodukter och/eller ta fram nya produkter för att finansieringen inom bostadssektorn ska fungera ändamålsenligt i olika situationer. BKN hänvisar därför till det förslag med sådana förutsättningar som lämnades till regeringen den 31 mars 2009: "Ett mer flexibelt garantisystem". BKN:s dnr 17-60/09.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice