På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna

Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
saknas

Finanskrisen har satt fokus på bolånemarknaderna och deras brister. Med utgångspunkt från marknadernas funktionssätt i ett mikroorienterat perspektiv föreslår BKN fördjupat utredningsarbete inom tre områden:

  1. Marknadernas funktionssätt med utgångspunkt från hur incitaments- och informationsasymmetrier liksom transaktionskostnader påverkar marknadsresultatet.
  2. Förutsättningarna för nya typer av aktörer som ömsesidiga kredit- och garantiinstitut att etablera sig på bolånemarknaden.
  3. Förutsättningar för att hantera prisrisker på bostadsmarknaderna.

BKN pekar också på behovet av att kunna anpassa BKN:s garantiprodukter och/eller ta fram nya produkter för att finansieringen inom bostadssektorn ska fungera ändamålsenligt i olika situationer. BKN hänvisar därför till det förslag med sådana förutsättningar som lämnades till regeringen den 31 mars 2009: "Ett mer flexibelt garantisystem". BKN:s dnr 17-60/09.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice