Magnetfält och hälsorisker

Magnetfält och hälsorisker
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
saknas

Magnetfält finns alltid omkring oss och många undrar om magnetfält är skadliga för hälsan. I den här broschyren ger fem myndigheter en beskrivning av magnetfält och hälsorisker samt av vad myndigheterna gör.

Broschyren är framtagen i samarbete mellan Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Sidansvarig: Publikationsservice