Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag april 2009

Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag april 2009
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
6
ISBN (tryck):
saknas

BKN gav Statistika centralbyrå, SCB, i uppdrag att genomföra en inventering av antalet outhyrda lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen per april månad 2009.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice