Kreditgarantier under byggtiden

Kreditgarantier under byggtiden
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
10
ISBN (tryck):
saknas

BKN har på regeringens uppdrag analyserat behovet av statliga garantier för krediter under byggtiden (byggkreditiv), och föreslår att sådana garantier ska kunna lämnas.

BKN föreslår en förändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. som innebär att regeln om att garantier får lämnas först sedan ny- eller ombyggnaden färdigställts, tas bort.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 

Sidansvarig: Publikatonsservice