På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö i kommunerna

– Resultat från miljömålsenkäten 2006 - 2009

God bebyggd miljö i kommunerna
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
95
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978978-83-6342-61-6

Rapporten ger en bild av kommunernas arbete med frågor som rör miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
I rapporten konstateras bland annat att delmålet om planeringsunderlag inte nås till år 2010.

Rapporten bygger på resultaten från miljömålsenkäten. Enkäten tas fram i samarbete mellan Boverket och länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet RUS (Regionalt uppföljningssystem för nationella miljömål).

Ladda även ner rapporten:
"Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - En analys av miljömålsenkäten 2009".

Sidansvarig: Publikationsservice