Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Första bostaden

Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
139
ISBN (tryck):
978-91-86045-47-0
ISBN (PDF):
978-91-86045-48-7
Rapporten är ett kunskapsunderlag om ungdomars behov av bostäder i storstadsregioner för perioden mellan åren 2008 och 2012. Såväl antalet ungdomar som den totala befolkningen kommer enligt prognoser att öka i storstadsområdena fram till år 2012. Samtidigt minskar bostadsbyggandet och antalet planerade bostäder ligger under de nivåer som anges i Boverkets byggbehovsanalys. Det innebär att konkurrensen om de bostäder som kommer ut på bostadsmarknaden ökar.
Tillbaka till toppen