Förbättrad statlig överblick över tillämpningen av PBL

Förbättrad statlig överblick över tillämpningen av PBL
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
54
ISBN (tryck):
978-91-86045-61-6

Rapporten är en redovisning av regeringsuppdrag nummer 7 ”Förbättrad statlig överblick över tillämpningen av PBL” givet i regleringsbrevet för Boverket för 2008.

Sidansvarig: Publikationsservice