EU och bostadspolitiken

Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik

EU och bostadspolitiken
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
70
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-64-7
Boverket har regeringens uppdrag att följa utvecklingen inom EU vad avser sådant som kan påverka förutsättningarna för svensk bostadspolitik. Här presenteras resultatet av den bevakning som bedrivits under år 2008.
Sidansvarig: Publikationsservice