Ett mer flexibelt garantisystem

Ett mer flexibelt garantisystem
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
26
ISBN (tryck):
saknas

BKN föreslår en modell som innebär att riksdag och regering lägger fast mål och ekonomiska ramar för garantiverksamheten, medan myndigheten utformar själva verktygen för att nå angivna mål.

De av riksdag och regering fastlagda målen för bostadspolitiken bryts ner i mer specifika mål för garantiverksamheten och anges i BKN:s instruktion.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice