På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa

- resultat från projektet BETSI

Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
154
ISBN (tryck):
978-91-86342-44-9
ISBN (PDF):
978-91-86342-45-6

Fördjupningsrapport till regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning med mera (BETSI). 
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka bland annat dessa frågor samt vid behov föreslå förnyade delmål till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Rapporten innehåller resultaten från en enkätundersökning där de boende har fått svara på frågor om förekomsten av olika miljöfaktorer, till exempel luftkvalitet, buller och lukt, om de upplever några besvär samt om de har medicinska symtom.
Resultaten visar bland annat att boende i flerbostadshus byggda under perioden 1976–1985 klagar mest på dålig luftkvalitet och dålig lukt. Boende i småhus är generellt mycket nöjda med sin boendemiljö.

Huvudrapporten – "Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." – sammanfattar hela uppdraget och innehåller översiktliga resultat. Tillbaka till toppen