Energieffektivisering av industriellt nyproducerade flerbostadshus

Energieffektivisering av industriellt nyproducerade flerbostadshus
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-91-3

Denna rapport är en sammanställning och redovisning av projektet Energieffektivisering av industriellt nyproducerade hus. Rapporten visar på möjligheterna att arbeta energieffektivt när man bygger hus i fabrik.

Sidansvarig: Publikationsservice