Effektiv logistik i innerstadsprojekt

– En studie av MKB fastighets AB förbättringsarbete

Effektiv logistik i innerstadsprojekt
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-54-8
Denna rapport är en sammanställning av ”Logistikprojektet kvarteret Svante i Malmö”. I rapporten beskriver man arbetet med logistik i samband med byggandet av bostadskvarteret Svante samt förvaring av material.
Sidansvarig: Publikationsservice