Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bullerskydd i bostäder och lokaler

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
148
ISBN (tryck):
978-91-86045-40-1
ISBN (PDF):
978-91-86045-41-8
Handboken är indelad i avsnitt med olika inriktning och detaljeringsgrad. Boken klargör bland annat olika aktörers ansvarområden, roller och ansvarsfördelning i byggprocessen. Den beskriver också hur en ljudskyddsdokumentation, som styr hanteringen, kan utformas och om hur tekniska råd om tillämpning av ljudklassningsstandarderna ska hanteras.

Handboken är framtagen för att underlätta för olika aktörer att bryta ner reglerna i Boverkets Byggregler, BBR, och ljudkraven i standarderna till mer lätthanterliga delmål. Där finns även hänvisningar till praktiskt inriktade rapporter, artiklar och informationsblad om byggakustik.

Observera att Boverkets byggregler om bullerskydd (avsnitt 7) ändrades den 1 juli 2013.
Tillbaka till toppen