Boverket 20 år

Två myndigheter blir en. Milstolpar i Boverkets historia. Boverkets historiska anor

Boverket 20 år
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
978-91-86045-56-2
ISBN (PDF):
978-91-86045-57-9
I den här broschyren har vi valt att beskriva omvärlden i form av regeringens politik och de stora samhällsuppdrag som påverkar och påverkat oss och vad verket kom att syssla med under de tjugo år som gått.
 
Skriften riktar sig till till alla de som berörs och intresserar sig för myndighetens frågor.
 

Kunskap om det förflutna är nyttigare ju närmare nutiden man kommer och vem är inte berörd av myndighetens frågor om planering, byggande och boende?

Därför låter vi alla ta del av historien om den nya myndigheten men också historien om dess föregångare.

Sidansvarig: Publikationsservice