Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden i Frankrike

Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
saknas

I Frankrike spelar statsmakten fortfarande en större roll på bostadsmarknaden än i många andra länder. Ett flertal olika departement och institutioner är på olika vis involverade i bostadspolitiken.

Rapporten är ett led i BKN:s strävan att förbättra kunskapsläget om hur staten medverkar i finansieringen inom bygg- och bostadssektorn i andra länder. Rapporterna utgör också underlag för BKN:s utredningsarbete.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Tillbaka till toppen