Bostadsanpassningsbidragen 2008

Bostadsanpassningsbidragen 2008
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
978-91-86342-30-2

Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2008. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2009.

Sidansvarig: Publikationsservice