Bostad, förmögenhet och konsumtion

Marknadsrapport februari 2009

Bostad, förmögenhet och konsumtion
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
21
ISBN (tryck):
saknas

Vi finner att utvecklingen av bostadsförmögenheten är av stor betydelse för tillväxten i privat konsumtion och ofta viktigare än tillväxten i de reala disponibla inkomsterna. Det framgår att värdet av reala och finansiella tillgångar har varit extremt höga sedan 1990-talets mitt. Bostadspriserna kan förväntas sjunka och därmed dämpa tillväxten i privat konsumtion under de kommande åren.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice