Återanvändning av hissar och större installationer finansierade med bostadsanpassningsbidrag

Återanvändning av hissar och större installationer finansierade med bostadsanpassningsbidrag
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
79
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-74-6

Boverket lämnar i denna rapport en utredning om återanvändning och presenterar därefter ett förslag till ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag som skulle kunna möjliggöra återanvändning av vissa installationer som beviljats med stöd av bostadsanpassningsbidraget.

Sidansvarig: Publikationsservice