Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning

Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
47
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-59-3
Malmö Institute for studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) vid Malmö Högskola presenterar här en kunskapsöversikt kring EBO (eget boende) och ABO (anläggningsboende) för asylsökande.

Rapporten är en beställning från regeringen till Boverket som underlag till Asylmottagningsutredningen, Ju2007:18. Uppdraget var att göra en lägesbeskrivning av bostadssociala och psykosociala effekter av systemet med särskilt fokus på barnens situation.
Sidansvarig: Publikationsservice