Boverkets årsredovisning 2008

Boverkets årsredovisning 2008
Utgivningsår:
2009
Antal sidor:
180
ISBN (tryck):
978-91-86045-70-8
ISBN (PDF):
978-91-86045-71-5

Årsredovisningen 2008 innehåller bland annat resultatredovisning från Boverkets verksamheter, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning.

Sidansvarig: Publikationsservice