På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utredningen om allmännyttans villkor, konsekvenser för företag på svaga bostadsmarknader

Utredningen om allmännyttans villkor, konsekvenser för företag på svaga bostadsmarknader
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
23
ISBN (tryck):
saknas

Regeringen har gett BKN i uppdrag att analysera konsekvenserna för företag på svaga bostadsmarknader avseende de förslag som redovisas i betänkandet "EU, allmännyttan och hyrorna" (SOU 2008:38). Uppdraget redovisas i två etapper, en analysdel och en förslagsdel.

BKN konstaterar i rapporten att kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader redan idag är i behov av förändringar och/eller rekonstruktionsåtgärder oberoende av om utredningens förslag genomförs eller inte.

Ett införande av utredningens affärsmässiga alternativ skulle, med hänsyn till fastigheternas marknadsvärden och nuvarande redovisningsregler, föranleda stora nedskrivningsbehov och kräva stora ekonomiska insatser från ägaren/kommunen.

Förslagsdelen finns i rapporten "Bostadsföretag på orter med vikande befolkningsunderlag"

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice