Uppföljning av investeringsstödet till äldrebostäder

Uppföljning av investeringsstödet till äldrebostäder
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-85751-96-9
Investeringsstödet till äldrebostäder infördes den 1 juni 2007. Syftet med stödet är att stimulera till att fler särskilda boenden för äldre tillkommer. Rapporten innehåller en uppföljning av vad som hittills har hänt. En analys görs av regelverket samt en uppföljning av bidragsstatistiken. I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät till kommunerna följs situationen på bostadsmarknaden upp, bl.a. med avseende på särskilda boenden.

I den här rapporten görs en redovisning av resultatet från enkäten med avseende på äldreboenden och en jämförelse görs med hur stort intresse varit för stödet i de olika kommunerna. Slutligen redovisas en intervjuundersökning där några kommuner valts ut för intervju.
 
I bilagorna finns mer detaljerad bidragsstatistik och de intervjufrågor som använts i intervjuundersökningen.
 
Sidansvarig: Publikationsservice