Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Utvidgad uppföljning 2008

Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-86045-22-7
Denna rapport har tagits fram med anledning av den plan för uppföljning och utvärdering som Boverket lämnade till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
i juni 2006.

Rapporten är en sammanställning och redovisning över utfallet av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus fram till och med 30 april 2008. Uppgifterna har hämtats från Boverkets bidragsdatabas under åren 2007 och 2008.
Sidansvarig: Publikationsservice