Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Utvidgad uppföljning 2008

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
36
ISBN (PDF):
978-91-86045-22-7
Denna rapport har tagits fram med anledning av den plan för uppföljning och utvärdering som Boverket lämnade till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
i juni 2006.

Rapporten är en sammanställning och redovisning över utfallet av stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus fram till och med 30 april 2008. Uppgifterna har hämtats från Boverkets bidragsdatabas under åren 2007 och 2008.
Tillbaka till toppen