Privat/offentliga garantiorganisationer för finanisering inom bygg- och bostadsektorn

Privat/offentliga garantiorganisationer för finanisering inom bygg- och bostadsektorn
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
71
ISBN (tryck):
saknas

BKN har genomfört en intressent- och behovsanalys avseende kreditgarantiföreningar med inriktning på byggande och boende. Analysen pekar åt att många marknadsaktörer av olika skäl upplever brister i finansieringsmöjligheterna på marknaderna lokalt och strukturellt – och att garantiföreningar kan vara intressanta komplement i olika situationer.

Det finns dock inslag i undersökningsresultaten som pekar på att garantiföreningar är en okänd företeelse och närmast får stå för ett upplevt behov av "någonting" som kompletterar marknaden.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice