Nyttan med Allmännyttan

Nyttan med Allmännyttan
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
130
ISBN (tryck):
978-91-86045-13-5
Rapporten "Nyttan med Allmännyttan" är svaret på ett regeringuppdrag, och en analys av allmännyttan roll på bostadsmarknaden ur ett historiskt, kvantitativt och socialt perspektiv. Rapporten leder oss inledningsvis genom allmännyttans förändrade roll från efterkrigstidens uppbyggnadsfas med mottot ”bra bostäder åt alla” över 1970-talets diskussioner om boendeinflytande till nutidens "affärsmässiga allmännytta".

Rapporten ”Nyttan med Allmännyttan” visar att det är mer angeläget än någonsin att varje kommun i egenskap av ägare bestämmer sig för vilken nytta man vill ha av allmännyttan.
Sidansvarig: Publikationsservice