Nyttan av ICT för byggbranschen

En väg till effektivisering och industrialisering av byggindustrin

Nyttan av ICT för byggbranschen
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
136
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-85751-62-4
Syftet med rapporten är att visa på möjligheter till ökad nytta med modern informations- och kommunikationsteknik inom ett traditionellt byggande som är på väg mot industrialisering.
Sidansvarig: Publikationsservice