Kreditgarantier till byggande av egnahem i glesbygd

Kreditgarantier till byggande av egnahem i glesbygd
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
16
ISBN (tryck):
saknas

BKN har, på uppdrag av regeringen, analyserat byggandet av egnahem i de kommuner där produktionskostnaden överstiger andrahandsvärdet. BKN har inte hittat något egentligt empiriskt stöd för att det är ett generellt problem att bygga i dessa områden.

BKN konstaterar dock att frågan om finansieringsproblem har tagits upp i olika sammanhang och av flera aktörer. BKN föreslår därför att det under en tvåårsperiod blir möjligt för BKN att ställa ut garantier upp till ca 1,5 miljon kronor för nybyggnad av egnahem i glesbygdskommunerna.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice