Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten

Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
54
ISBN (tryck):
978-91-85751-65-5
Indata till energiberäkningar finns idag på många olika håll med olika detaljeringsgrad, noggrannhet och beräkningsförutsättningar. Denna rapport redovisar en sammanställning av brukarrelaterade indata för småhus och kontorshus från olika utredningar, beräkningar och statistik. Syftet med publiceringen av rapporten är att sprida denna kunskap vidare och är en första kunskapsöversikt.
Tillbaka till toppen