Housing policies in a rapidly changing world

Government financial measures to promote homeownership and housing affordability in the Netherlands

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
35
ISBN (tryck):
978-91-86045-35-7

Den statliga bostadspolitiken i Nederländerna är inriktade mot lånegarantier. Det finns uttalade målsättningar rörande ägande och att ha råd att bo. Målen och olika åtgärders effektivitet belyses utförligare i rapporten.

Rapporten är ett led i BKN:s strävan att förbättra kunskapsläget om hur staten medverkar i finansieringen inom bygg- och bostadssektorn i andra länder. Rapporterna utgör också underlag för BKN:s utredningsarbete.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Sidansvarig: Publikationsservice