Hälften bort!

Energieffektivisering i befintlig bebyggelse

Hälften bort!
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
86
ISBN (tryck):
saknas
ISBN (PDF):
978-91-85751-90-7
Boverket har av regeringen erhållit uppdraget att redovisa vilka åtgärder som kan vidtas i samband med ändring av byggnader för att åstadkomma en effektivare energianvändning i det befintliga byggnadsbeståndet. Behovet av ändringar i regelverket skulle analyseras och Boverket skulle lämna förslag på vilka ändringsåtgärder som bör bli bygganmälningspliktiga. Denna rapport utgör Boverkets redovisning av uppdraget.
Sidansvarig: Publikationsservice